Add a Asian accent Swearing Phrase

Asian accent Swear Words

A collection of Asian accent profanity submitted by you!
Please think about voting for the accuracy of Asian accent swear words below or even add a Asian accent cuss or Asian accent slang phrase.

Phrase Meaning Is This Accurate?
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (10%)      (3%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (9%)      (9%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (9%)      (6%)
Ai Ki lei yu Ill kill you (9%)      (6%)
as ho asshole (9%)      (9%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (9%)      (5%)
bao sak ballsack (10%)      (5%)
Bi che Bitch (9%)      (6%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (10%)      (5%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (9%)      (9%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (9%)      (7%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (10%)      (4%)
eet mai bowls! eat my balls (0%)      (100%)
Fak offu Fuck off (10%)      (4%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (10%)      (3%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (10%)      (4%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (9%)      (13%)
kam sa wa lo uh cum swallower (9%)      (13%)
kei si boi crazy man (8%)      (20%)
kun tu cunt (8%)      (23%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (10%)      (2%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (0%)      (100%)
OH SHI TE shit. (10%)      (2%)
pi ne su penis (9%)      (13%)
Pu si Vagina (9%)      (13%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (9%)      (6%)
Suk Mai Kok Suck my cock (9%)      (12%)
teh seh te kol testicle (8%)      (17%)
Wa de fak Oh my goodness (1%)      (2%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (9%)      (6%)
wai yu bi chin why are you complaining (8%)      (23%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (0%)      (100%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (10%)      (3%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (9%)      (7%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (9%)      (7%)
yu be mai bi che youre my bitch (9%)      (13%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (9%)      (12%)
yu de gei gai? Are you gay (1%)      (1%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (9%)      (12%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (8%)      (23%)
yu so ke rei si youre insane (9%)      (9%)

Click here for more!Click here for more!Click here for more!

Click here for more!